Евангелска Петдесятна църква район Стралджа, обл. Ямбол

  [BG]   EN   RU  
Евангелска Петдесятна църква район Стралджа, обл. Ямбол

 
Рейтинг: 2.00
(30)
Начало
Символ на вярата
История
Служения
Дейност
Новини
Богословие и История
Публикации
Канал в youtobe.com
Форум
Фото Галерия Зимница
Фото Галерия Стралджа
За контакти
ВръзкиДейност / Библейско училище

Библейско училище
23.04.10 22:11
Към църквата функционира библейски курс към организацията ORA INTERNATIONAL. "ORA" означава "Организация за достигане на всеки" и е създадена от германския мисионер Хенри Флорек. Нейна основна дейност е подпомагане на страните от третия свят и образователна работа. Първите центрове на организацията в България са създадени през 1992 г. в църквите в Плевен и Пловдив. Днес директор на библейските курсове към ОРА е д-р теол. Марина Димитрова. От 2002 г. ОРА в България работи в сътрудничество с международния кореспондентски институт ICI с директор п-р Иван Врачев. 
От 2018 година училището променя своето име - вече е Логос училище и е към организацията LOGOS GLOBAL VISION. Директор е Марина Димитрова, която предава управлението на Мария Врачева.
Тази година преподаватели ще бъдат: п-р Ангел Петков, Ненчо Ненов, Дияна Кръстева и Магдаленба Петкова. Новото е, че вместо познатите до момента 4 дисциплини обучението ще бъде разделено на модули, като всеки модул ще включва няколко дисциплини:
1. Модул Изучаване на Библията - преподавател п-р Ангел Петков и включва следните дисциплини:
1.1. Въведение в Библейската херменевтика;
1.2. Въведение в Стария Завет;
1.3. Въведение в Новия Завет.
2. Модул Църква и служение - преподавател п-р Ангел Петков и включва следните дисциплини:
2.1. Обзор на Църковната история;
2.2. История на християнството в България;
2.3. Въведение в църковната литургика;
2.4. Основи на пастирското богсолвие;
2.5. Омилетика и педагогика;
2.6. Пастирска грижа.
3. Модул Доктрини и теология - преподавател Ненчо Ненов и включва следните дисциплини:
3.1. Догматично богословие - 1: Библиология, Теология, Ангелология, Антропология и Хамартиология;
3.2. Догматично богословие - 2: Сотиреология, Христология, Пневматология;
3.3. Догматично богословие - 3: Еклесиология, Есхатология.
4. Модул Мисиии - преподаватели Дияна Крустева и Магдалена Петкова, включва следните дисциплини:
4.1. Евангелизиране и ученичество;
4.2. Мисиология;
4.3. Богословие на култове и религии;
4.4. Въведение в Исляма;
4.5. Въведение в Източното православие.
5. Модул християнски живот - преподавател Дияна Кръстева и включва дисциплината Християнска етика.
0.0601